Productcategorieën

Alles voor vijver en koi
24/7 bereikbaar op Whatsapp
Verzending vissen 59€ (BE/FR)

Producten tegen zweefalgen | Flocculant

Meer info
Anti-algproducten | Helder water producten

Zweefalgen zorgen voor groen water

Zweefalgen zijn zwevende microalgen die het water groen kleuren. Een hoog gehalte zweefalgen geeft als resultaat dat gans vijver groen kleurt en u de bodem van de vijver niet meer ziet.

Zweefalgen zeggen niets over de algemene waterkwaliteit van het vijverwater en zijn niet schadelijk voor vissen of waterplanten.

Zweefalgen zijn een natuurlijk fenomeen die zich manifesteert onder invloed van licht, warmte, zuurstof en aanwezigheid van fosfaten en nitraten.

Behandelen van zweefalgen

Met behulp van flocculanten

Na gebruik van flocculant trekken zweefalgen samen tot zichtbare witachtige geklonterde deeltjes. De klonters slaan neer op de bodem van de vijver of worden direct door het filtersysteem verwerkt. Reinig na 2-12u het filtersysteem om de geklonterde deeltjes te verwijderen of reinig de bodem van de vijver met een stofzuiger.

De werkzaamheid van het product kan van vijver tot vijver verschillen. Het gebruik van producten tegen zweefalgen geeft geen blijvende garantie op helder water.

Let op: in geval van veel klonterdeeltjes kan de filter toeslibben en overlopen.

Met behulp van een UV-lamp

Een effectieve oplossing om zweefalgen en dus groen water te vermijden is door gebruik te maken van een UV-C apparaat.

Een UV-lamp verbrandt zweefalgen (24/24) en zorgt zo voor helder water.

Lees er meer over in de categorie UVC-apparaat.

Controleer altijd eerst de KH voor u de vijver behandelt

De KH is de buffer op de pH en het zuurstofgehalte, als deze waarde onder de 6°DH ligt kan het zuurstofgehalte van de vijver zeer snel dalen.
Om zuurstofgebrek te vermijden bij het gebruik van medicatie of algenbestrijdingsproducten is het belangrijk de KH-waarde te meten en indien nodig te verhogen tot minimum 6°DH.
De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een goede carbonaathardheid ligt hoger dan 8° DH.

Behandel pas vanaf 10°C

Beneden de 10°C zullen algproducten weinig werkzaam zijn.

Bestrijd groen water met een UV-apparaat

Een goede oplossing om zweefalgen en dus groen water te vermijden is het plaatsen van een UV-C apparaat.

Een UV-lamp verklontert zweefalgen (groen water) en zorgt zo voor helder water.

Waarom is het belangrijk om algen te behandelen?

Een hoge hoeveelheid draad- of zweefalgen heeft negatieve gevolgen voor de werking en goede gezondheid van de vijver.
Een direct gevolg van het voorkomen van veel algen is dat de pH zeer hoogt komt te staan.
Maar er zijn ook andere gevolgen:

  • Algen nemen ’s nachts zuurstof op waardoor acuut zuurstofgebrek kan voorkomen
  • Bij een hoge pH en een laag zuurstofgehalte gaan bacteriën zich minder goed ontwikkelen, waardoor nitriet en ammonia kunnen voorkomen
  • Geen optimale observatie op de gezondheid van de vissen

Hoe vermijdt u algen in uw vijver

  • Ververs regelmatig water
  • Voorzie voldoende schaduw
  • Plaats voldoende waterplanten (zuurstofplanten, moerasplanten)
  • Beperk het aantal vissen / beperk de hoeveelheid voeding
  • Gebruik van product die preventief werkt tegen algen

Lees ook:

Anti-algproducten | Helder water producten