Producten tegen zweefalgen Meer info

Producten tegen zweefalgen

Wat zijn zweefalgen ?

Zweefalgen zijn eigenlijk drijvende microalgen die zich snel vermenigvuldigen.

Die kunnen een hele vijver groen kleuren

Zweefalgen zijn niet schadelijk voor de vissen, maar een natuurlijk fenomeen. Het water gaat bloeien (zweefalgen aanmaken) onder invloed van licht, warmte, zuurstof en aanwezigheid van fosfaten en nitraten.

Algen zorgen ervoor dat we de vissen niet meer zien en dus geen optimale observatie hebben of de gezondheid van de vissen.

Ant-alg producten hebben een goede werking, maar helaas meestal van korte duur.

Behandel pas vanaf 10°C

Beneden de 10°C zullen algproducten weinig werkzaam zijn

Controleer de KH voor u algenproduct in de vijver doet!

De KH is de buffer op het zuurstofgehalte en de pH, als deze waarde onder de 6°DH ligt kan het zuurstofgehalte van de vijver zeer snel dalen.

Om zuurstofgebrek te vermijden bij het gebruik van medicatie of algenbestrijdingsproducten is het belangrijk de KH waarde te meten en indien nodig te verhogen tot minimu 6°DH.

De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een goede carbonaathardheid ligt hoger 8° dH.

Groen water bestrijden met een UV-lamp

De meest effectieve oplossing om zweefalgen en dus groen water te vermijden is het plaatsen van een UV-C apparaat.

Een UV-lamp verklontert zweefalgen (groen water) en zorgt zo voor helder water.

Overzicht Anti-algproducten