Productcategorieën

Alle producten voor vijver en koi
Supersnelle levering
Verzending vissen 39€ (BE/FR)

Ondernemingsgegevens

FOURNIER GARDEN CENTER bvba
Koifarm Fournier
Oostkaai 18
8930 Menen

info@koifarm.be

Tel: 056519820
Fax: 056530128

Ondernemingsnummer: 0454 118 465
BTW BE 0454.118.465
RPR Kortrijk

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Fournier Garden Center, een bvba met maatschappelijke zetel te Oostkaai 18, 8930 Menen, BTW BE 0454.118.465, RPR Kortrijk, (hierna ‘FGC’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van FGC moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FGC aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij de stap ‘Afrekenen’. Afhalen in de winkel is gratis. Voor verzending tot bij de klant thuis of in een postpunt, wordt een leveringskost aangerekend afhankelijk van het gewicht en de plaats van bestemming.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

GRATIS VERZENDING VANAF € 100 (tot 30 kg) uitgezonderd op vissen en koi, kamerfilters, voorgevormde vijvers.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FGC niet. FGC is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FGC is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FGC. FGC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

In de winkelwagen wordt een opsomming gegeven van de door de Klant gekozen artikelen. Een artikel kan telkens verwijderd worden. Tevens kan de Klant het aantal verminderen of vermeerderen door op – of + te klikken. De verzendkosten kunnen in de winkelwagen reeds berekend worden. Op afrekenpagina worden de verzendkosten weergegeven.

De Klant kiest vervolgens de wijze van levering. Ofwel haalt de Klant zijn bestelling af in één van onze winkels, ofwel wordt aan huis of in een afhaalpunt geleverd.

Op de afrekenpagina vult de Klant zijn factuurgegevens en afleveradres in.

Via “bestelling plaatsen” doorloopt de klant het betaalproces via Ogone.

De bestelling is geplaatst wanneer er een positieve boodschap verschijnt.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• Kredietkaarten: Visa en Mastercard
• Debetkaarten: Bancontact/Mister Cash en Maestro
• Paypal
• iDeal
• KBC Pay Button, ING Home Pay en Belfius Bank
FGC is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Volgende stappen worden gedurende het bestelproces doorlopen:
1. Winkelmand: in de winkelmand worden alle gekozen producten weergegeven. Het aantal kan steeds gemakkelijk aangepast worden. Ook kan een product altijd verwijderd worden.
Indien de Klant ingelogd is, kan hij steeds alle voorgaande bestellingen raadplegen.
2. Gegevens (facturerings- en leveringsadres): Hier moet de Klant zijn gegevens invullen. Er moet een geldig adres ingevoerd worden. Indien de Klant reeds ingelogd is, verschijnen zijn gegevens automatisch.
3. Leveringsmethode en controle: de Klant kiest een leveringsmethode met de eventueel daarbij horende kosten. Voor de Klant naar de laatste stap gaat, controleert hij zijn gegevens en keuzes. De algemene voorwaarden moeten worden geaccepteerd.
4. Betaling afronden: de Klant gaat verder naar de betaalpagina en kiest de betalingsmethode. De pagina mag niet verlaten worden voor er een bevestiging van betaling verschijnt, anders kan de betaling niet correct uitgevoerd zijn. De Klant krijgt een mail toegestuurd met bevestiging van zijn bestelling en betaling.

Bestelling vissen

Indien de klant vissen online bestelt, hebben we extra informatie van hem/haar nodig:

  • Een telefoonnummer waar we de klant altijd kunnen bereiken
  • De gewenste leveringsdag (dinsdag, woensdag of donderdag) – Dit dient ingevuld te worden bij “opmerkingen” tijdens de bestelprocedure.
  • Als het over een mix gaat: de gewenste variëteiten van koi (bv. kohaku, sanke, showa,…) – Dit dient ingevuld te worden bij “opmerkingen” tijdens de bestelprocedure.

Al onze vissen worden geleverd door France Express (Franstalig! niet in het Nederlands).

Na de bestelling krijgt de klant een foto opgestuurd van de geselecteerde vissen. Deze kunnen eventueel aangepast worden.

De klant krijgt een telefonische bevestiging wanneer de vissen verstuurd worden (maandag, dinsdag of woensdag), alsook een foto per mail wanneer de vissen verstuurd worden.

De vissen worden op zuurstof geplaatst, zodat transport van 12-48 uur zeker geen probleem is. Indien het te koud of te warm is, wordt de levering uitgesteld.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

De levering gebeurt door dpd, bpost, PostNL, Laposte of France express.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan FGC.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door FGC was geboden.

Bestelling vissen

France Express opent bij levering de pakketten in het bijzijn van de klant. Er wordt gecontroleerd of de vissen in goede staat zijn afgeleverd.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van FGC.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van FGC te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij FGC.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Fournier Garden Center, Oostkaai 18 8930 Menen, Tel. 056519820, Fax. 056530128, fournier.gardencenter@skynet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (zie bijlage) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Fournier Garden Center heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Fournier Garden Center, Oostkaai 18 8930 Menen of aan Koifarm Fournier France, Avenue de l’Abbé Lemire 59250 Halluin. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FGC zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Fournier Garden Center alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Fournier Garden Center op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Fournier Garden Center wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Fournier Garden Center geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Fournier Garden Center betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

•vissen

•UV-vervanglampen

•overeenkomsten waarbij de Klant specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij bepaalde producten hoort een garantie van 3+2 jaar. FGC zorgt ervoor dat steeds de maximale garantie aan klant gegeven wordt. FGC neemt hiervoor steeds contact op via de leverancier.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs en – indien van toepassing – een garantieformulier kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met FGC klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan FGC.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant FGC zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van FGC is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56519820, via e-mail op info@koifarm.be of per post op het volgende adres Oostkaai 18, 8930 Menen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover FGC beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt FGC zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Fournier Garden Center respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en de uitvoering van de afgesloten overeenkomst.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fournier Garden Center, Oostkaai 18 8930 Menen, fournier.gardencenter@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Fournier Garden Center, Oostkaai 18 8930 Menen, fournier.gardencenter@skynet.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Koifarm Fournier France en Koifarm Fournier Kwekerij.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, FGC heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

FGC houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op FGC.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van ‘first party cookies’ (gebruikt door deze site zelf en met het doel de site optimaal te functioneren):
– accountgegevens worden opgeslagen zodat deze niet telkens opnieuw ingevoerd moeten worden
– onthouden van de winkelmand
– onthouden van eerder geplaatste bestellingen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door FGC om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van FGC. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
BIJLAGE : MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Fournier Garden Center, Oostkaai 18 8930 Menen, Fax. 056530128, fournier.gardencenter@skynet.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.