UV-apparaten | vervanglampen Meer info

UV-apparaten | vervanglampen

Uv-apparaat voor vijver

Een UV-apparaat wordt (voornamelijk) geschakeld tussen de pomp en het filtersysteem.

De lamp zorgt voor verklontering van alle zweefalgen (zweefvuil), zodat deze gemakkelijk worden opgenomen door de mechanische filtermassa’s in het filtersysteem.

Voor vijvers met visbezetting en vijvers geëxposeerd naar de zon rekenen we 3 tot 6 watt.

Uv-lamp

De uv-lamp moet jaarlijks vervangen worden, na 9maanden is de lamp haar werking kwijt en kan het water terug groen worden.

De 75watt lampen (en TL 30w,55w) kunnen enkel afgehaald worden in de winkels.

Aangezien de 75watt lampen allemaal op elkaar gelijken brengt u best de oude lamp mee naar de winkel, of neemt u de juiste referentie van het apparaat.

Kwartsglas

Denk er ook aan regelmatig het kwartsglas te reinigen.

Een kalklaag op het kwartsglas houdt de uv-stralen tegen en hierdoor verliezen we de werking van de uv-lamp.

Alle categorieën