Anti-alg Meer info

-15%
-9%
-17%
-17%
-17%
-17%
-15%
-14%
-14%
-14%
-15%
-25%

Anti-alg

Anti-alg producten

Er zijn 2 verschillende categorieën van algen : namelijk draadalgen en zweefalgen. Dit zijn twee heel verschillende dingen en vergen ook een verschillende aanpak

Wat zijn draadalgen?

Zoals hun naam al aangeeft zijn draadalgen draadvormig. Lange groene draden die eerst vastgehecht zijn aan wanden en planten en lijken op wolken. In een later stadium van een groei komen ze vaak los en gaan drijven. De kleur gaat van groen over naar geel en bruin en eindigt in een vieze brij.

Bij de aanwezigheid van draadalgen is het water meestal helder. De aanwezigheid van draadalgen duidt op een zeer laag of afwezig fosfaatgehalte en een laag nitraatgehalte. Na de winter zijn er bijna onvermijdelijk wat resten van nitraten in het vijverwater. De draadalgen profiteren daarvan en groeien tot de nitraten op zijn. Dan stoppen zij met groeien, laten los en komen als geelbruingroene glibberige kluwens aan het wateroppervlak drijven.

Wat zijn zweefalgen ?

Zweefalgen zijn eigenlijk drijvende microalgen die zich snel vermenigvuldigen.

Die kunnen een hele vijver groen kleuren

Zweefalgen zijn niet schadelijk voor de vissen, integendeel. Dit is een natuurlijk fenomeen, je kan het zien als het water dat bloeit. Dit gebeurt vooral wanneer er veel zonlicht is.

Maar dit is natuurlijk vervelend voor ons.

 

Controleer de KH voor u algenproduct in de vijver doet!

De KH is de buffer op het zuurstofgehalte en de pH, als deze waarde onder de 6°DH ligt kan het zuurstofgehalte van de vijver zeer snel dalen.

Om zuurstofgebrek te vermijden bij het gebruik van medicatie of algenbestrijdingsproducten is het belangrijk de KH waarde te meten en indien nodig te verhogen tot minimu 6°DH.

De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een goede carbonaathardheid ligt hoger 8° dH.

Alle categorieën