Productcategorieën

Alle producten voor vijver en koi
Supersnelle levering
Verzending vissen 39€ (BE/FR)

Anti-algproducten | Helder water producten

Meer info
Alle categorieën

Algen en anti-alg producten

Er zijn verschillende soorten algen die kunnen voorkomen in een vijvermileu, over het algemeen worden deze opgedeeld in de categorien: draadalgen en zweefalgen.
Twee verschillende problemen die ook een verschillende aanpak vergen.

Draadalgen

Zoals hun naam al aangeeft zijn draadalgen draadvormige groene slierten. Deze lange groene draden hechten zich vast aan de wand en aan planten.
In een later stadium van groei komen de algen vaak los en gaan ze bovendrijven. De kleur van draadalgen kan variëren van groen naar geel en kan eindigen in een bruine brij.

Bij aanwezigheid van draadalgen is het water meestal helder. De aanwezigheid van draadalgen zorgt ervoor dat het teveel aan nitraat en fosfaat wordt geconsumeerd.  Vaak is het zo dat er net na de winter verhoogde waarden zijn van nitraten en fosfaat, met als gevolg dat algen zich ontwikkelen in het voorjaar.
De draadalgen profiteren volop en groeien tot de nitraten en fosfaten op zijn. Nadat ze alle voeding hebben opgenomen stoppen zij met groeien, komen ze los en gaan ze aan het wateroppervlak drijven.

Behandelen van draadalgen

Wanneer de draadalgen in de vijver zo hard groeien dat handmatig verwijderen geen of weinig effect meer heeft is het aangeraden om de vijver te behandelen.
Voor u behandelt probeert u toch om zoveel mogelijk algen manueel uit de vijver te verwijderen.

Zweefalgen

Zweefalgen zijn eigenlijk drijvende microalgen die zich snel vermenigvuldigen. Het voorkomen van zweefalgen geeft als resultaat dat de gans vijver groen gaat kleuren en u de bodem van de vijver niet meer ziet.

Zweefalgen zijn niet schadelijk voor vissen, en zijn een 100% natuurlijk fenomeen. Het water gaat bloeien (zweefalgen aanmaken) onder invloed van licht, warmte, zuurstof en aanwezigheid van fosfaten en nitraten.

Schaduwtest

In een heldere vijver is op een zonnige dag de schaduw van de vissen perfect zichtbaar.

Als u de schaduw niet kunt waarnemen dan zijn er zweefalgen in het water aanwezig.

Behandelen van zweefalgen

Zweefalgen worden bestreden met behulp van klonterproduct, de algen trekken samen naar particulen die gefilterd of gemakkelijk opgezogen kunnen worden. Over het algemeen is de werking hiervan maar van korte duur.

De meest effectieve oplossing om zweefalgen en dus groen water te vermijden is het plaatsen van een UV-C apparaat.

Een UV-lamp verklontert zweefalgen (24/24) en zorgt zo voor helder water.

Waterkwaliteit en temperatuur

Controleer altijd eerst de KH voor u de vijver behandelt

De KH is de buffer op pH en het zuurstofgehalte, als deze waarde onder de 6°DH ligt kan het zuurstofgehalte van de vijver zeer snel dalen.
Om zuurstofgebrek te vermijden bij het gebruik van medicatie of algenbestrijdingsproducten is het belangrijk de KH waarde te meten en indien nodig te verhogen tot minimu 6°DH.
De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een goede carbonaathardheid ligt hoger 8° dH.

Behandel pas vanaf 10°C

Beneden de 10°C zullen algproducten weinig werkzaam zijn.

Waarom is het belangrijk om algen te behandelen?

Een hoge hoeveelheid draad- of zweefalgen heeft negatieve gevolgen voor de werking en goede gezondheid van de vijver.
Een direct gevolg van het voorkomen van veel algen is dat de pH zeer hoogt komt te staan
Maar er zijn ook andere gevolgen:

  • Algen nemen ’s nachts zuurstof op waardoor acuut zuurstofgebrek kan voorkomen
  • Bij een hoge pH en een laag zuurstofgehalte gaan bacteriën zich minder goed ontwikkelen, waardoor nitriet en ammonia kunnen voorkomen
  • Geen optimale observatie op de gezondheid van de vissen
  • Steuren kunnen vast komen te zitten in draadalgen

Hoe vermijdt je algen in de vijver

  • Ververs regelmatig water
  • Voorzie voldoende schaduw
  • Plaats voldoende waterplanten (zuurstofplanten, moerasplanten)
  • Beperk het aantal vissen / Beperk de hoeveelheid voeding