Kh

Kh

De carbonaathardheid van het vijverwater

De carbonaathardheid of KH-waarde is een maat voor de hoeveelheid gebonden koolstofdioxide in het water.

Ze bepaalt het vermogen van de vijver om pH-schommelingen op te vangen (= buffercapaciteit) en schadelijke stoffen, zoals zware metalen, te neutraliseren.

De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een goede carbonaathardheid ligt hoger 8° dH.