Kh Meer info

Kh

De carbonaathardheid van het vijverwater

De carbonaathardheid of KH-waarde is een maat voor de hoeveelheid gebonden koolstofdioxide in het water.

Ze bepaalt het vermogen van de vijver om pH-schommelingen op te vangen (= buffercapaciteit) en schadelijke stoffen, zoals zware metalen, te neutraliseren.

Medicatie en algenbestrijding

De KH is  de buffer op het zuurstofgehalte en de pH, als deze waarde onder  de 6°DH ligt kan het zuurstofgehalte van de vijver zeer snel dalen.

Om zuurstofgebrek te vermijden bij het gebruik van  medicatie of algenbestrijdingsproducten is het belangrijk de KH waarde te meten en indien nodig te verhogen tot minimu 6°DH.

De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een goede carbonaathardheid ligt hoger 8° dH.

Gratis watertest in onze winkels

Overzicht Waterbehandeling