Productcategorieën

Alle producten voor vijver en koi
Supersnelle levering
Verzending vissen 39€ (BE/FR)

Waterbehandeling

Meer info
Alle categorieën

Herken jij de volgende problemen in uw vijver? Dan is het interessant om uw vijverwater te testen.

  • Het vijverwater is troebel
  • Er zijn draad- of slijmalgen aanwezig in de vijver
  • Vijverplanten doen het niet goed
  • Vissen worden ziek (krijgen stippen, een witte schijn, parasieten, etc.) of sterven

In onze winkels kunt u uw vijverwater gratis laten testen

De vijverwatertest richt zich op verschillende waarden. Op basis van deze waarden kunnen wij u adviseren hoe u de waterwaarden van uw vijver kan aanpassen, zodat de kwaliteit van het vijverwater wordt verbeterd.

Watertesten

Een aantal waterwaarden dienen frequent gemeten te worden, zeker in het voorjaar of voor nieuwe vijvers.

De totale hardheid (gH) van het water

Te lage waarden

Te lage gH-waarden zijn een probleem omdat in het milieu geproduceerd koolzuur (CO²) zich niet in voldoende mate kan binden aan het calcium. Hierdoor kan vooral in de winterperiode verzuring optreden.
Bij een te lage waarde stagneren plantengroei en de ontwikkeling van micro-organismen.

Regen heeft een neerwaartse druk op de gH-waarde, daarom is het belangrijk om deze parameter regelmatig te verhogen.

Te hoge waarden

Een hoge GH-waarde is nooit een probleem.

kH of carbonaathardheid

De kH bepaalt het vermogen van de vijver om pH-schommelingen op te vangen (= buffercapaciteit) en schadelijke stoffen, zoals zware metalen, te neutraliseren.
De kH is de buffer op het zuurstofgehalte en de pH, als deze waarde onder de 6°DH ligt kan het zuurstofgehalte van de vijver zeer snel dalen.

Om zuurstofgebrek te vermijden bij het gebruik van medicatie of algenbestrijdingsproducten is het belangrijk de kH-waarde te meten en indien nodig te verhogen tot minimum 6°DH.

Ammoniak en nitriet

Hier vindt u een volledig overzicht van vijverbacteriën

Ammonia (ammonium en ammoniak) en nitriet zijn reeds in lage hoeveelheden giftig voor vissen!

Gedurende de wintermaanden verdwijnen de bacteriën die nitriet en ammoniak afbreken. Op zich is dit geen probleem, omdat er tijdens de koudere wintermaanden minder nitriet en ammoniak voorkomt.

Eenmaal de temperatuur terug stijgt, boven de 12°C, worden de vissen terug actief, beginnen we terug te voeren en kunnen de ammonia- en nitrietwaarden snel stijgen.

Het is dus belangrijk om de vijver terug op te starten door goede bacteriën toe te voegen.

Deze bacteriën zetten direct het aanwezige ammonia om naar nitriet, en vervolgens naar het minder schadelijke nitraat.

Vijverthermometers

Wanneer u bacteriën moet toevoegen of hoeveel u uw vissen moet voeren hangt af van de watertemperatuur. Daarom is het uiterst belangrijk om de juiste watertemperatuur te weten.
Met de verschillende thermometers kunt u éénvoudig en exact de temperatuur bepalen.

Anti-slib

In de loop van het seizoen vormt zich op de bodem van de vijver een sliblaagje.

Afgestorven plantresten en bladeren stapelen zich op in de vijver en vormen een uitstekende voedingsbron voor algen.

Wanneer het vuil in uw vijver zich toch blijft ophopen, wordt het water troebel en is het risico op parasieten groter.

Anti-slibproducten versnellen de biologische verwijdering van dit langzaam afbreekbaar organisch bodemslib.

U kunt er ook voor kiezen om uw vijver regelmatig te stofzuigen.