Productcategorieën

Alles voor vijver en koi
24/7 bereikbaar op Whatsapp
Verzending vissen 59€ (BE/FR)

SUPERFISH SCAPING FOAM 375ML

-10%

Original price was: €10,99.Current price is: €9,90.

Gemiddelde leveringstermijn = 2 werkdagen

SUPERFISH SCAPING FOAM 375ML

Gratis watertest bij elke bestelling ! 

  • Scherpe prijzen, grote voorraad, snelle levering
  • Veilig betalen: Paypal, Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en meer!
  • Deskundig advies van vijver en koi experts
  • Gratis watertests in winkels + eigen reparatiedienst
  • Wenst u meer informatie over een bepaald product? Aarzel niet om ons te contacteren
  • Winkels open op zaterdag, zondag en feestdagen
  • Ergens anders goedkoper? Contacteer ons vrijblijvend

SUPERFISH SCAPING FOAM 375ML

Zwart PUR-schuim. Geschikt voor het maken van watervallen en beeklopen en ook achtergronden in aquaria en terraria. Droogt donker op waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft. Hoge kleefkracht op vrijwel alle materialen en ondergronden (zowel poreus als nietporeus): o.a. polyester, natuursteen, beton, hout, metalen, vele kunststoffen, etc. Scaping foam is veilig voor plant en dier, wanneer het schuim na uitspuiten volledig is uitgehard. Toepassing: Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften! De ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Verwijder losse delen en ondergrond voorbevochtigen. Draai het rietje op de rechtop staande bus en schud de bus minimaal 20x krachtig. Houd de bus ondersteboven en spuit het schuim uit: voegen tot 60% vullen, bij grote voegen meerdere keren spuiten. Na ±15 min is het schuim kleefvrij, volledige uitharding kan tot 16 uur duren afhankelijk van schuimdikte. Verwerken tussen 5 en 25°C. Lichte verkleuring is mogelijk. Houdbaarheid: 12 maanden in een ongeopende, rechtopstaande verpakking in een koele, vorstvrije, droge plaats (5-30°C); zie opdruk onderzijde. Na opening beperkt houdbaar. Eigenschappen: Hoog vullend vermogen, CFK en HCFK-vrij (ozononschadelijk), temperatuurbestendig van -50 tot +90°C, gemakkelijk te snijden, waterbestendig, niet geschikt voor PE, PP, PTFE en gelijksoortige materialen. Gevaar. Bevat alkanen, C14-17, chloor, 4,4’-methyleeendifenyldiisocyanaat, isomeren en homologen. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schadelijk zijn via borstvoeding. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.